Om os

Elektro Aps er en af få rådgivere specialiseret i stærkstrøm og kan bistå med dyb faglig viden inden for området. Dette koblet med solid kommerciel forståelse, sikrer velfunderede løsninger for vore kunder.

Elektro leverer specialistviden til udfordrende opgaver, så som asset management, vedligeholdelsesoptimering, beregninger, etc. og har dygtige tekniske projektledere, der kan drive større opgaver og sikre, de kommer i mål inden for de aftalte rammer.

Vi er den sikre partner i arbejdet med grøn omstilling til offshore vindkraft, hybridanlæg og solceller. Her garanterer vi, at specifikation, design og tilkobling bliver udført efter gældende regler for bedst mulig ydelse og overholdelse af compliance.

Vores kunder bygger havvindmølleparker i hele verden, driver el-infrastrukturen i forskellige lande eller er ansvarlige for kritisk forsyning til produktionsanlæg, hospitaler og lignende.

About us

Elektro Aps is one of few consultancies specialised in high voltage and can assist with professional knowledge in the field. This, coupled with solid commercial understanding, ensures well-founded solutions for our customers.

Elektro provides specialist knowledge for challenging tasks, such as asset management, maintenance optimisation, calculations, etc. and has skilled technical project managers who can manage larger tasks and ensure they are completed within the agreed framework.

We are the reliable partner in the work with green transition to offshore wind power, hybrid plants and solar cells. Here we guarantee that specification, design, and connection are carried out according to current regulations for the best possible performance and compliance.

Our customers build offshore wind farms all over the world, operate the electricity infrastructure in various countries or are responsible for critical supply to production plants, hospitals and the like.

Kasper Skov Brokøb

MSc. i Electric Power Systems fra DTU Lyngby

Kasper har mere end 10 års erfaring med offshore wind power, og har igennem sine ansættelser samlet værdifuld erfaring som projektleder i internationale projekter med myndigheder, kunder og entreprenører af forskellige nationaliteter. 

I denne type store komplekse projekter, evner han som få at ‘keep it simple’, og kan formidle svært teknisk stof til beslutningstagere og projektejere. Her fungerer han ofte som brobygger og projektleder, hvor kommunikation og samarbejde er essentielt for at drive projektet.  

Kasper trives med projekter i drift og vedligehold, samt strategiske udviklingsprojekter, hvor hans erfaring med hele værdikæden koblet med dyb teoretisk indsigt resulterer i langsigtede, holdbare løsninger med høj værdi for kunden. 

Disse evner sammen med et skarpt fokus på fremdrift og økonomi sikrer, at hans projekter kommer i mål, alle involverede er engagerede, og projektet skaber værdi for alle parter.  

 • Balance of Plant (BoP), med fokus på substations og kabler  
 • Teknisk kommerciel balance i OPEX og CAPEX  
 • O&M filosofier og strategier  
 • OT-cybersecurity, SCADA, IACS, IEC62443 

Gert Hally

Ba. E.E. – Københavns Teknikum
CEEMM – Certified European Expert Maintenance Management
Elektriker og el-installatør

Gert har en teoretiske uddannelse som stærkstrømsingeniør, og praktisk uddannelse som både elektriker og elinstallatør. Det giver ham et sjældent erfaringsgrundlag og gør at han forstår at binde komplekse teoretiske udfordringer sammen med den praktiske udførsel. 

Senest har han arbejdet ved Rambøll som Chief project manager med store internationale projekter indenfor elinfrastruktur og -produktion samt OT-cybersecurity 

Desuden har han tidligere været Lead specialist i SCADA operations hos Ørsted, med fokus på drift og vedligeholdelse af vindmøllerne. Her opbyggede han en sund afdeling der var med til at indføre forbedrede standarder for sikkerhed som senere dannede præcedens for resten af virksomheden.

Derudover har Gert arbejdet som eldriftleder på Amagerforbrænding i mere end 7 år, der producerer strøm og fjernvarme til Københavnsområdet. Her fik han en sjælden erfaring med kraftværks- og forsyningsindustrien – en erfaring der rækker ind i mange relaterede områder som vindkraft, energioptimering og solid forståelse af hele den elektriske infrastruktur. 

Gerts uddannelsesmæssige baggrund og ansættelser i mange forskellige positioner i energisektoren giver ham et unikt overblik over avancerede projekter med mange aktører. Denne viden sammen med gode evne som menneskekender er med til at få det bedste ud af teamet og drive projekterne i mål. 

 • Projektudvikling 
 • Drift og vedligehold 
 • SCADA 
 • OT – Cybersecurity, SCADA, IACS, IEC62443

Mads Dahl Christensen

BSc. E.E. fra DTU Lyngby

Mads er en stærk teknisk projektleder med mere end 24 års erfaring i elektriske anlæg og komplekse projekter, hvor han har været med til at bygge, vedligeholde og eftermontere elektrisk infrastruktur.

Udover sit smil og tekniske indsigt, har han en stærke forståelse af forretning og vigtigheden af interessentledelse.

Mads er forbilledlig til at skabe stærke teams, og give dem de bedste vilkår for at lykkedes med arbejdet.
Han trives bedst, når han får stillet en kompleks problemstilling, hvor han trækker på sine mange års erfaring for at skabe et systematisk overblik, uden at miste detaljen.

Fra tidligere projekter har Mads mange eksempler på arbejde med elektriske transformatorstationer i integration med operatører, el-systemer etc. fra forskellige industrier som jernbane, el-distribution (10-34 kV), kraftoverførsel (<400 kV) og ikke mindst offshore vindkraft.

 • Offshore E-BoP specialist
 • Special projects

Kasper Arleth Nielsen

MSc. E.E. fra DTU Lyngby
HD(o) fra CBS

Kasper har stor erfaring som teknisk projektleder indenfor stærkstrømsområdet, hvor han med sin erfaring med projektledelse og teamledelse samt specialistviden inden for stærkstrøm, altid får projektet i mål.

Kasper kommer til sin ret når der arbejdes med et komplekst problem hvor der er brug for et krystalklart overblik samtidig med et behov for at gå dybt i detaljen, for at lykkes.

Teknisk har Kasper erfaring med alarm-, styrings-, og overvågningssystemer til elektriske anlæg, samt transformatorstationer og beskyttelsesmetodikker i forbindelse med disse.
Endvidere har han erfaring med SRO af 132 kV olieisoleret transmissionslinje.
Den teoretiske viden bakkes op med praktisk erfaring med svagstrøm fra sin tid som elektronikfagtekniker.

 • Transformerstationer
 • Beregninger

Niels Nydam Andersen

MSc. industrial design fra Aalborg Universitet.

Niels har baggrund som ID’er med fokus på brugercentreret og integreret design, der med udgangspunkt i bruger-research, designer og udvikler løsninger til konkrete problemstillinger. Dette så vel fysiske produkter og service- eller digitale løsninger. 

Senest er disse kompetencer anvendt som co-founder og CEO for WelcomeBob, hvor idéen om en ny dørtelefon der tager udgangspunkt i moderne teknologi, blev omsat til produkt, forretningsstrategi og setup for intern produktion. 

Med ansvar for produktudvikling, produktion og sourcing har det givet solid erfaring med udvikling af hardware og software-projekter, hvor standardløsninger og produkter skal integreres for at bygge et samlet driftssikkert produkt og infrastruktur.

Niels er i sit es når han arbejder med komplekse projekter, hvor visioner for fremtidige produkter og services skal udvikles og realiseres til velfungerende løsninger, der tager højde for værdikæden og forretningsdelen.   

 • Projektledelse 
 • Systemintegration 
 • Visualisering og produktionsmodning via 3D CAD-tegning 
 • Grafisk design og UX/UI 

Ny kollega...

Vi har en ambition om at sætte det bedste team inden for stærkstrøm, kunne du tænke dig at være med?

Vi er et socialt stærkt team med fagligheden i orden.

” Et godt team er også et sammensat team med plads til hinanden

Bruno – kontorhund og HR-partner

– ring eller skriv hvis du er interesseret, vi byder gerne på en kop kaffe og en snak om fremtiden.

Verdensmål

Elektro forpligter sig til at støtte verdensmål nummer 7, ved at arbejde for at øge mængden af vedvarende energi, bygge en moderne energiforsyning og forbedre energieffektiviteten.

Det gør vi ved at understøtte langvarige beslutninger højt i beslutningshierarkiet for bedst muligt udbytte af investeringer i vedvarende energi og rådgive om faktiske forbedringer i energieffektivitet.  

Vi mener at mange af de løsninger der skal give os mere vedvarende energi allerede findes, men i høj grad kræver uddannelse og rådgivning på alle niveauer i samfundet for at blive implementeret. Det arbejder vi for til gavn for planeten og vores fremtidige efterkommere.  

UNESCO Verdenarvspartner

Elektro ApS støtter lokalsamfundet og er Stevns Klint UNESCO World Heritage Partner.

“Stevns Klint is a UNESCO World Heritage Site, because it is the best place in the world to witness traces of the asteroid that hit the Earth 66 million years ago. The asteroid wiped out more than half of all life on the planet – including the dinosaurs.

As well as being a World Heritage Site, Stevns Klint also boasts totally unique nature, where you can experience both beauty and ruggedness at close quarters.”

Klik her for at see Stevn Klints vidunderlige natur, du kan også se en fantastisk drone-video fra siden.